Tải Xuống

Tải game phiên bản 2.128

2.6GB (Update 3/7/22)

Lưu Vào Ổ
Tải M-Bot hỗ trợ

10.6MB

Lưu Vào Ổ
Tải RS-Bot hỗ trợ

7.2 MB (Bot mới)

Lưu Vào Ổ
Tải S-Bot hỗ trợ

12.7MB (Khuyên dùng)

Lưu Vào Ổ