Nhân Vật ChimLon

Tên: ChimLon
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-05-22 02:25:00

Trang Bị

Horyeokbongin Polearm (+11)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Glavie
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2637 ~ 3064 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3942 ~ 4494 (+12%)
Durability 36/3 (+6%)
Attack rating 376 (+61%)
Critical 14 (+80%)
Phy. reinforce 307 % ~ 375.2 % (+61%)
Mag. reinforce 451.5 % ~ 537.4 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Headgear

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 348.1 (+12%)
Durability 37/93 (+16%)
Parry rate 34 (+12%)
Phy. reinforce 31.9 % (+9%)
Mag. reinforce 53.9 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (3 Time/times)
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Shell

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 169.6 (+51%)
Mag. def. pwr. 282.3 (+35%)
Durability 207/279 (+16%)
Parry rate 32 (+19%)
Phy. reinforce 25.7 % (+6%)
Mag. reinforce 43.2 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Lamellar

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 277.2 (+19%)
Mag. def. pwr. 462.9 (+9%)
Durability 211/279 (+12%)
Parry rate 43 (+9%)
Phy. reinforce 42.3 % (+22%)
Mag. reinforce 70.5 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Bracer

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 154.5 (+19%)
Mag. def. pwr. 265.1 (+54%)
Durability 28/93 (+16%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 24.3 % (+58%)
Mag. reinforce 40.2 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (4 Time/times)
Parry rate 60 Increase
Luck (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworld Tasset

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 378.1 (+6%)
Durability 222/279 (+9%)
Parry rate 51 (+32%)
Phy. reinforce 34.4 % (+6%)
Mag. reinforce 58 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Underworldr Boots

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+12%)
Mag. def. pwr. 329.1 (+19%)
Durability 250/306 (+58%)
Parry rate 29 (+6%)
Phy. reinforce 30.2 % (+25%)
Mag. reinforce 50.2 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.8 (+0%)
Mag. absorption 28 (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 3 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 32.6 (+0%)
Mag. absorption 32.8 (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.4 (+16%)
Mag. absorption 25.5 (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 1 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 3 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 25.4 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Ghost Captain Hat 2013 (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Ghost Captain Accessory 2013 (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Ghost Captain Dress 2013 (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Str 1 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
ChimLon