Nhân Vật Ohayo

Tên: Ohayo
Level: 110
Guild: DangCongSan
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-05-21 23:49:00

Trang Bị

Capricorn Sacred Wing (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 4102 ~ 4862 (+16%)
Durability 190/194 (+19%)
Attack rating 146 (+12%)
Critical 2 (+19%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+48%)
Mag. reinforce 532.6 % ~ 651 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heavenly Scutum (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 343.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 550.2 (+61%)
Durability 166/3 (+0%)
Blocking rate 22 (+80%)
Phy. reinforce 41.6 % (+61%)
Mag. reinforce 66.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Armet (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 291.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 381.7 (+80%)
Durability 188/3 (+9%)
Parry rate 77 (+80%)
Phy. reinforce 37.1 % (+80%)
Mag. reinforce 47.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Pauldron (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 233.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 305.6 (+80%)
Durability 182/3 (+6%)
Parry rate 66 (+80%)
Phy. reinforce 30 % (+80%)
Mag. reinforce 38.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Devil Plate Armor (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 424.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 554.8 (+80%)
Durability 197/3 (+29%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 54.5 % (+100%)
Mag. reinforce 68.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Gauntlet (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 216.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 286.9 (+100%)
Durability 217/3 (+48%)
Parry rate 61 (+80%)
Phy. reinforce 27.8 % (+80%)
Mag. reinforce 36.4 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Poleyn (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 318.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 416.7 (+80%)
Durability 220/3 (+41%)
Parry rate 82 (+80%)
Phy. reinforce 40 % (+80%)
Mag. reinforce 51.9 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Greave (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Heavy armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 359.9 (+80%)
Durability 192/3 (+16%)
Parry rate 74 (+80%)
Phy. reinforce 35 % (+80%)
Mag. reinforce 44.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.2 (+80%)
Mag. absorption 33.2 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 38.9 (+80%)
Mag. absorption 38.9 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.3 (+80%)
Mag. absorption 30.3 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.3 (+87%)
Mag. absorption 30.4 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Spartan Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Spartan Soldier Helm (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Spartan Soldier Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Ohayo