Nhân Vật SuSu

Tên: SuSu
Level: 110
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-03-16 17:09:00

Trang Bị

Capricorn Gia Brain (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Twohand staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 4307 ~ 5087 (+61%)
Durability 201/3 (+51%)
Attack rating 387 (+80%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+25%)
Mag. reinforce 549.9 % ~ 672.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio %desc
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hat (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215.6 (+22%)
Mag. def. pwr. 420.6 (+19%)
Durability 110/110 (+6%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 28.4 % (+12%)
Mag. reinforce 63.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 60 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP %desc Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Himation (+5)

Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 155.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 310.4 (+45%)
Durability 91/91 (+19%)
Parry rate 31 (+58%)
Phy. reinforce 20.9 % (+16%)
Mag. reinforce 44.3 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 7 Increase
Steady (1 Time/times)
Durability 30 Increase
Immortal (%desc Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Robe (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 287.3 (+22%)
Mag. def. pwr. 564.2 (+32%)
Durability 210/210 (+9%)
Parry rate 67 (+41%)
Phy. reinforce 39 % (+54%)
Mag. reinforce 82.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 850 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mitten (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 161.3 (+35%)
Mag. def. pwr. 311.1 (+9%)
Durability 204/204 (+3%)
Parry rate 40 (+41%)
Phy. reinforce 21.1 % (+6%)
Mag. reinforce 45.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d UnderRobe (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 241.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 470.6 (+70%)
Durability 146/2 (+19%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 30.4 % (+6%)
Mag. reinforce 66 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 850 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Weave (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 202.9 (+22%)
Mag. def. pwr. 394.9 (+12%)
Durability 156/156 (+12%)
Parry rate 48 (+38%)
Phy. reinforce 26.6 % (+6%)
Mag. reinforce 57.5 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 7 Increase
Durability 120 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Earring (+5)

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.8 (+35%)
Mag. absorption 26.7 (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
FrostHour 10 Reduce
BurnHour 10 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 10 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Necklace (+5)

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 31.2 (+38%)
Mag. absorption 31.2 (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 7 Increase
BurnHour 10 Reduce
Electric shockHour 10 Reduce
PosioningHour 3 Reduce
ZombieHour 3 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+5)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.5 (+54%)
Mag. absorption 24.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 10 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+5)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.4 (+48%)
Mag. absorption 24.3 (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 6 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 3 Reduce
PosioningHour 10 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Wedding Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
2015 Noble Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Vampire Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SuSu