Nhân Vật T1_TS

Tên: T1_TS
Level: 110
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-07-02 02:17:00

Trang Bị

Capricorn Seraphim Praise (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Harp
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+25%)
Mag. atk. pwr. 4311 ~ 5066 (+6%)
Durability 150/2 (+9%)
Attack rating 164 (+6%)
Critical 2 (+16%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+48%)
Mag. reinforce 520.2 % ~ 635.9 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Durability 200 Increase
Attack rate 20 Increase
Immortal (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Magichat (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 131.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 257.2 (+41%)
Durability 192/192 (+41%)
Parry rate 38 (+41%)
Phy. reinforce 19.4 % (+41%)
Mag. reinforce 41.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 79
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str %desc Increase
Int 6 Increase
Durability 160 Increase
Parry rate 40 Increase
HP 600 Increase
MP 600 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Himation (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 102.2 (+41%)
Mag. def. pwr. 199.5 (+41%)
Durability 192/192 (+41%)
Parry rate 31 (+41%)
Phy. reinforce 15.3 % (+41%)
Mag. reinforce 32.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 77
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str %desc Increase
Int 6 Increase
Durability 160 Increase
Parry rate 40 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Robe (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 180.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 353.2 (+41%)
Durability 195/195 (+41%)
Parry rate 49 (+41%)
Phy. reinforce 26.1 % (+41%)
Mag. reinforce 55.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 81
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str %desc Increase
Int 6 Increase
Durability 160 Increase
Parry rate 40 Increase
HP 600 Increase
MP 600 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Mitten (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 92 (+41%)
Mag. def. pwr. 179.9 (+41%)
Durability 189/190 (+41%)
Parry rate 28 (+41%)
Phy. reinforce 14 % (+41%)
Mag. reinforce 29.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str %desc Increase
Int 6 Increase
Durability 160 Increase
Parry rate 40 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Under Robe (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 143.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 280.6 (+41%)
Durability 195/195 (+41%)
Parry rate 39 (+41%)
Phy. reinforce 21 % (+41%)
Mag. reinforce 44.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 80
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str %desc Increase
Int 6 Increase
Durability 160 Increase
Parry rate 40 Increase
HP 600 Increase
MP 600 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Blaze Weave (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Robe
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 9 degrees


Phy. def. pwr. 120 (+41%)
Mag. def. pwr. 234.8 (+41%)
Durability 192/192 (+41%)
Parry rate 35 (+41%)
Phy. reinforce 18 % (+41%)
Mag. reinforce 38.2 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str %desc Increase
Int 6 Increase
Durability 160 Increase
Parry rate 40 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Earring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 23.3 (+100%)
Mag. absorption 23.3 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 78
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 27.6 (+100%)
Mag. absorption 27.6 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 80
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Sapphire Ring (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 9 degrees


Phy. absorption 21 (+100%)
Mag. absorption 21 (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Devil Spirit Hat (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Damage Absorption 5 Increase
MP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil Spirit accessory (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil Spirit Dress (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Attack rate 5 Increase
HP 150 Increase
Str 1 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
T1_TS