Nhân Vật TieuDung

Tên: TieuDung
Level: 110
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-06-17 21:07:00

Trang Bị

Guard Sword

Seal of Sun
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 438 ~ 488 (+0%)
Mag. atk. pwr. 746 ~ 846 (+0%)
Durability 61/60 (+0%)
Attack rating 134 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 99.1 % ~ 111.8 % (+0%)
Mag. reinforce 168.7 % ~ 194 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 39 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Jecheonseong's Shield

Seal of Sun
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 64.5 (+0%)
Mag. def. pwr. 103.7 (+0%)
Durability 46/46 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 14.8 % (+0%)
Mag. reinforce 24.8 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 37 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
2015 Noble Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Wedding Veil (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Wedding Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Luck 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
TieuDung